همدلی دوستانه

شعر وادبیات جوانان

خدایا لطفا ادامه بده

آهنگری بود که پس ازگذران جوانی پرشرو شور تصمیم گرفت روحش را وقف خدا کند.سالهاباعلاقه کارکرد به دیگران نیکی کرد اما با تمام پرهیزگاری در زندگی اش چیزی درست به نظر نمی آمد حتی مشکلاتش مدام بیشترمی شد.

روزی دوستی به دیدنش آمده بود پس از اطلاع ازوضعیت دشوارش به اوگفت :"واقعا عجیب است !درست بعد از این که تصمیم گرفته ای که مرد خدا ترسی بشوی زندگی ات بدتر شده نمی خواهم ایمانت را ضعیف کنم اما با وجودتمام تلاشهایت درمسیر روحانی هیچ چیز بهتر نشده "

 

آهنگر بلافاصله پاسخ نداد .اوهم بارها همین فکررا کرده بود ونمی فهمید چه برسر زنگی اش آمده است!

اما نمیخواست سوال دوستش رابی پاسخ بگذاردکمی فکرکرد و ناگهان پاسخی راکه می خواست یافت.

 

این پاسخ آهنگر بود :

دراین کارگاه فولاد خام را برایم می آورند که با آن شمشیر بسازم .می دانی چطوراین کار را می کنم ؟اول فولاد را به اندازه جهنم حرارت می دهم تا سرخ شود بعد با بی رحمی سنگین ترین پتک را بر می دارم و پشت سر هم به آن ضربه می زنم تا این فولاد شکلی بگیرد که می خواهم بعد آن را در آب سرد فرو می کنم بطوریکه تمام کارگاه را بخارفرا می گیرد .فولاد بخاطر این تغیر ناگهانی دما ناله می کند رنج می برد .یک بار کافی نیست باید این کار را آن قدر تکرار کنم تا به شمشیرمورد نظر م دست بیابم .....

 

آهنگر لحظه ای سکوت کرد و سپس ادامه داد:

گاهی فولاد نمی تواند تاب این عملیات را بیاورد .حرارت ضربات پتک و آب سرد باعث ترک خوردنش می شود.میدانم از این فولاد هرگز شمشیر مناسبی در نخواهد آمد لذا آنرا کنار می گذارم

آهنگر باز مکث کرد و بعد ادامه داد:

می دانم که خدا مرا در آتش رنج فرو می برد ضربات پتکی را که بر زندگی من وارد کرده پذیرفته ام و گاهی به شدت احساس سرما می کنم انگارفولادی باشم که از آب دیده شدن رنج می برد .اما تنها چیزی که می خواهم این است

"خدای من !از کارت دست نکش تاشکلی را که تو می خواهی به خود بگیرد ....

با هر روشی که می پسندیادامه بده هرمدت که لازم است ادامه بده ...اما هرگز مرا میان فولادهای بی فایده پرتاب نکن !"

 

برگرفته از کتاب توتویی

گردآورنده امیررضا آرمیون انتشارات حدیث امروز

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 18:38  توسط رامین و مــــــهر افروز  |